Standard státu New York

Všichni dárci a všechny jednotky byly vybrány a vyšetřeny v souladu s důkladným zajištěním kvality společnosti Cryos International, pracovními postupy a strategiemi pro nábor dárců, hodnocením a vyšetřením. Všechny jednotky, které vyhovují standardům státu New York, také vyhovují specifickým požadavkům státu New York a požadavkům FDA, platným v době darování, pokud jde o vyšetření, kranténu, věk a anonymitu.