FI standard

Všichni dárci/dárkyně a všechny jednotky byly vybrány a vyšetřeny v souladu s důkladným zajištěním kvality společnosti Cryos International, pracovními postupy a strategií náboru dárců, hodnocení a vyšetření. Všechny jednotky, které vyhovují FI standardům, také vyhovují specifickým Finské požadavkům, platným v době, kdy byly darovány, pokud jde o vyšetření, karanténu, věk a anonymitu.