Standardy společnosti Cryos

Společnost Cryos International dodává dárcovské sperma / vajíčka do mnoha zemí. Každá země má jiné postupy výběru a screeningu. Kromě naší vlastní důsledné politiky kvality to společnost Cryos International řeší tím, že pracuje s různými standardy. Jestliže je určitý dárce / dar zařazen do určitého standardu, znamená to, že dárce/dárkyně a sperma/vajíčko bylo vybráno, vyšetřeno a zařazeno ke klinickému využití v příslušné zemi / příslušných zemích.

Kliknutím na nadpis se zobrazí standard, nebo použijte menu vlevo: