Anonymní a neanonymní dárci spermatu

Ve společnosti Cryos můžete vybírat jak z anonymních, tak neanonymních dárců spermatu. Rozhodnutí o použití anonymního či neanonymního dárce je velmi individuální a může být ovlivněno osobními preferencemi, důvěrou a legislativou v zemi, ve které podstupujete léčbu.

Když vybíráte dárce spermatu, jedním z prvních rozhodnutí je, zda zvolit anonymního či neanonymního dárce. Rozhodnutí může být založeno na etickém přesvědčení nebo osobní situaci, ale může záviset také na zákonných omezeních v zemi, ve které podstupujete léčbu.

Anonymní a neanonymní dárci spermatu

I po 30leté historii darování spermatu je otázka anonymity či neanonymity dárců ve světě stále široce diskutována. To znamená, že v některých zemích mohou lidé využívat anonymní i neanonymní dárce, ale v jiných zemích jen jedny nebo druhé.

Abyste měli jistotu, že neporušíte pravidla, doporučujeme před rozhodnutím o dárci zkontrolovat předpisy v zemi, ve které podstupujete léčbu. Obvykle získáte informace o aktuálních předpisech na vaší klinice pro léčbu neplodnosti. Jinak se rovněž neváhejte obrátit na Zákaznický servis společnosti Cryos.

Ani anonymní, ani neanonymní dárci nemají žádná rodičovská práva k dětem dárce a souhlasili s tím, že s nimi nebudou vyhledávat kontakt.

Anonymní dárce

Dárce se rozhodl, že bude anonymní. Anonymního dárce nelze kontaktovat a pokud ho zvolíte, nikdy se o něm nedozvíte více informací, než je již uvedeno v jeho profilu dárce. Společnost Cryos identitu dárce nikdy neodhalí.

Dárce se rozhodl, že zůstane v anonymitě a souhlasil s tím, že své potenciální děti nebude kontaktovat. Podobně klient souhlasí prostřednictvím podmínek smlouvy s tím, že se v budoucnu nepokusí dárce kontaktovat. 

Nicméně dárcovské sperma je nositelem DNA a z tohoto důvodu vždy existuje riziko, že dárci, klienti a děti mohou prostřednictvím analýzy DNA vystopovat informace, nebo mohou být vystopovány informace o nich, což může ohrozit soukromí. 

Proč zvolit anonymního dárce?

Ke zvolení anonymního dárce mohou existovat různé důvody. Možná toho nechcete o dárci vědět příliš mnoho, anebo si nepřejete, aby se s ním vaše dítě v budoucnu setkalo. Některé rodiny mohou v darování spermatu vidět prostředek splnění snu mít rodinu a tudíž si nepřejí, aby hrál dárce v životě dítěte v budoucnu nějakou roli. Jiní lidé mohou mít možnost použít pouze neanonymního dárce z důvodu zákonů v jejich zemi. Bez ohledu na váš důvod je toto rozhodnutí velmi osobní a jedině vy víte, jaké rozhodnutí je pro vás správné.

Neanonymní dárce

Neanonymní dárce je identifikovatelný a jeho dítě bude mít v dospělosti – což je ve většině zemí po dovršení 18 let – možnost získat informace umožňující identifikaci dárc. Dárce zvolil možnost být neanonymní dárce a souhlasil s tím, že ho jeho děti kontaktují. I když dárce souhlasil s tím, že bude možné ho kontaktovat, společnost Cryos neodpovídá za to, když dárce změní názor nebo nebude v budoucnu dostupný.

Když dítě dosáhne věku 18 let, případně adekvátního věku v dané zemi, bude mít možnost získat informace umožňující identifikaci dárce od společnosti Cryos a následně se rozhodnout, zda ho bude kontaktovat.

Aby dítě získalo informace o dárci, musí prokázat, že je výsledkem léčby pomocí dárcovského spermatu od konkrétního neanonymního dárce společnosti Cryos.

Dárce naproti tomu nikdy nezíská žádné informace o vás, tedy o klientovi nebo dítěti. Je tedy výhradně na dítěti, zda bude chtít dárce kontaktovat nebo ne.

Proč zvolit neanonymního dárce?

Důvod zvolení neanonymního dárce spermatu se liší od člověka k člověku. Jedním z důvodů může být dát dítěti možnost, aby se samo rozhodlo, zda bude chtít v budoucnu dárce kontaktovat. 

Při zvolení neanonymního dárce získá dítě příležitost dozvědět se o dárci více informací, než je obsaženo v profilu dárce.

Pro některé děti je důležité vědět o jejich genetickém dědictví co nejvíce. V takových případech bude zvolení neanonymního dárce pro dítě velkou pomocí. Jiné děti si možná nikdy nebudou přát dárce kontaktovat, ale mohou ocenit možnost tak učinit.

Rozhodnutí dárce

Když dárce začne darovat sperma u společnosti Cryos, zvolí, zda chce být anonymní či neanonymní dárce. Jakmile toto rozhodnutí učiní, nelze ho změnit.

Dárce obdrží podrobné informace, které mu pomohou při rozhodování. Má také možnost prodiskutovat svou volbu s našimi zkušenými koordinátory dárců, kteří mu pomohou plně pochopit důsledky jeho volby.

Pro společnost Cryos je velmi důležité, aby každý dárce svému rozhodnutí rozuměl a měl z něho dobrý pocit – protože bude mít dopad na něho i na jeho děti.