Dodání autorizovaným profesionálním zdravotníkům

Dodání autorizovaným profesionálním zdravotníkům

Aby společnost Cryos International Denmark vyhověla dánské legislativě, již nedodává přímo na soukromé adresy. Můžeme distribuovat pouze do schválených tkáňových center, klinik pro léčbu neplodnosti, nemocničních oddělení a autorizovaným profesionálním zdravotníkům. 

Kdo je autorizovaný profesionální zdravotník? 

Definice autorizovaného profesionálního zdravotníka se v jednotlivých zemích liší. Prosíme vás, abyste zkontrolovali, jak je ve vaší zemi definován profesionální zdravotník. Pokud jste autorizovaným profesionálním zdravotníkem, musíte to společnosti Cryos prokázat předtím, než bude moci být dodávka dárcovského sperma schválena. Uložte svou licenci nebo certifikát, abyste nám potvrdili, že jste tkáňové centrum, klinika pro léčbu neplodnosti, nemocniční oddělení nebo autorizovaný profesionální zdravotník.