Odeslání a dodání

Společnost Cryos dodává dárcovské sperma do celého světa a vždy se snaží zajistit, aby byla objednávka dodána bezpečně a včas.

V následujícím textu najdete všechny potřebné informace týkající se dat a způsobů dodání, dodacích lhůt, vracení nádob s dusíkem a další informace.

Data přepravy a termíny dodání

Když si objednáváte dárcovské sperma u společnosti Cryos, jste vyzváni, abyste zvolili datum přepravy. Nejbližší datum přepravy je 1,5 pracovní dny po odeslání online objednávky. Objednávku můžete odeslat klidně až 4 týdny předem (datum expedice můžeme kdykoli upravit).

Pokud zaplatíte další poplatek za pozdní objednávku, je možné objednávku expedovat ještě tentýž den. Termín pro tento případ je 12:00 hod (poledne) (CET) v den expedice. Pozdní objednávky lze zpracovat jen v případě platby kreditní kartou.

Dodání dárcovského spermatu v nádobě s dusíkem

Dodací lhůty a ceny

Vaše objednávka bude doručena kurýrní službou přímo na kliniku pro léčbu neplodnosti nebo autorizovanému profesionálnímu zdravotníkovi. O víkendech se zásilky neexpedují.

Dodací lhůta závisí na tom, zda bude objednávka doručována v rámci EU:

 • Země EU: 1-2 pracovních dní (Pondělí - Pátek)
 • Zbytek světa: 2-5 pracovních dní (Pondělí - Pátek)

Výše uvedené doby platí za normálních podmínek. Dodací lhůta se může lišit v závislosti na destinaci a dalších podmínkách.

Pro některé destinace mimo EU může vyřizování celních záležitostí zpozdit dodání. Ujistěte se, že vaše klinika pro léčbu neplodnosti nebo váš profesionální zdravotník mají potřebné dovozní povolení k převzetí objednávky.

Podívejte se náš ceník doručovacích služeb.

Způsob přepravy spermatu

V závislosti na destinaci se kapky spermatu zasílají buď v malém nebo velkém kontejneru se suchým ledem (32x27x22 cm nebo 37x32x27 cm), nebo v malé nebo velké nádobě s dusíkem (40x30x30 cm nebo 52x37x37 cm).

Doprava dárcovského spermatu v kontejneru se suchým ledem

Kapky spermatu jsou uloženy do izolovaného kontejneru se suchým ledem, obsahujícím kysličník uhličitý (CO2) o teplotě -79 °C. Po doručení kontejneru je důležité, aby kapky spermatu zůstaly v trvalém kontaktu se suchým ledem, dokud led neroztaje nebo nebude sperma použito. To znamená, že izolovaný kontejner se nesmí otevřít před použitím spermatu.

Doporučujeme používat zásilky v suchém ledu jen pro objednávky zasílané od pondělí do středy. Je to z toho důvodu, aby zásilka dorazila na místo určení do víkendu. Upozorňujeme, že zásilky v suchém ledu nelze z důvodu krátké trvanlivosti používat pro všechny destinace. Pokud je zaslání v suchém ledu do vaší destinace možné, zobrazí se jako možnost při vytváření objednávky.

Kontejnery se suchým ledem se společnosti Cryos nevrací.

Dodání dárcovského spermatu v kontejneru se suchým ledem

Zasílání dárcovského spermatu v nádobě s dusíkem

Nádoba je vychlazena dusíkem na teplotu -196 °C, ale jedná se o suchý přepravní obal, takže neobsahuje kapalný dusík. Kapky spermatu jsou uloženy do krabičky v nádobě s dusíkem, která je uložena do dřevěného přepravního boxu.

Je důležité, abyste nádobu neotevírali, dokud nebudete kapky používat. Kapky dárcovského spermatu musí zůstat uložené v nádobě s dusíkem, dokud je nepoužijete, nebo neuložíte do jiné nádoby s dusíkem na klinice pro léčbu neplodnosti.

Nádobu s dusíkem je nutné po použití vrátit společnosti Cryos. Dále na této stránce se dočtete, jakým způsobem nádobu vrátíte.

Jaký způsob dopravy mám zvolit?

Způsob dopravy, který byste měli zvolit závisí na tom, jak dlouho má sperma zůstat zmražené. Dále je uveden přehled doby trvanlivosti jednotlivých způsobů dopravy:

Doba trvanlivosti

 • Nádoba s dusíkem: 7 dnů (včetně dne expedice)
 • Velká nádoba s dusíkem: 12 dnů (včetně dne expedice)
 • Kontejner se suchým ledem: 3 dnů (včetně dne expedice)
 • Velký kontejner se suchým ledem: 5 dnů (včetně dne expedice)

Nezapomeňte, že zvolený den expedice se počítá jako den 1 z počtu dnů, po který zůstanou kapky v nádobě nebo kontejneru zmražené.

Dokumenty přiložené v zásilce

Dokumenty přiložené v zásilce:

 • Dodací list
 • Summary of Records: Obsahuje výsledky testů a informace o normách pro daného dárce.
 • Bezpečnostní upozornění týkající se manipulace s kontejnerem se suchým ledem (CO2) nebo nádobou s dusíkem (LN2)
 • Pokyny pro vracení nádob s dusíkem (pouze pro dodávky v nádobách s dusíkem)
 • Přepravní etiketa vracení nádob s dusíkem (pouze pro dodávky v nádobách s dusíkem)

Někdo musí zásilku převzít

Při doručování objednávky je důležité, aby byl někdo přítomen a zásilku převzal. To znamená, že musíte zajistit, aby zásilku přijali na klinice pro léčbu neplodnosti nebo aby ji přijal profesionální zdravotník. Jinak může kurýr odvézt balíček zpátky do skladu a zanechat vzkaz s alternativním místem vyzvednutí nebo dobou doručení.

Vracení nádob s dusíkem

Spolu se zásilkou v podobě nádoby s dusíkem vám zašleme pokyny pro vrácení nádoby a vytištěný štítek pro vrácení se všemi nezbytnými informacemi. Při použití vytištěného štítku pro vrácení je vracená zásilka vyplacena (náklady na vrácení jsou zahrnuty v nákupní ceně).  

Pro vrácení nádoby s dusíkem je nutné naplánovat vyzvednutí kurýrní službou. Vyzvednutí můžete objednat na našem webu, přímo na webu kurýrní služby nebo telefonicky. Kontaktní informace na kurýrní službu jsou přiloženy v zásilce.

Pro vrácení nádoby s dusíkem použijte jeden z výše uvedených postupů. Jiný způsob dopravy by mohl mít za následek ztrátu nádoby a potenciální náhradu škody 1 000 EUR.

Protože nádoby znovu používáme pro další klienty, kteří dychtivě čekají na svou zásilku, vraťte nádobu jakmile použijete její obsah. Nádobu je nutné vrátit společnosti Cryos nejpozději v den, kdy vypršela její použitelnost.

 

Doba trvanlivosti*

Vrácení společnosti Cryos**

Malá nádoba s dusíkem – Evropa 7 dnů 8. den po datu expedice
Velká nádoba s dusíkem – Evropa 12 dnů 13. den po datu expedice

* První den doby trvanlivosti je datum expedice ze společnosti Cryos
** Nejpozdější den pro vyzvednutí kurýrem

Pokud připadne 8. či 13. den po datu expedice na víkend nebo svátek, odešlete nádobu s dusíkem následující pracovní den.

Pokud nevrátíte nádobu včas, společnost Cryos si bude účtovat poplatek za pronájem kontejneru ve výši 100 EUR bez DPH za započatý týden, viz naše Smluvní podmínky.

U dodávek do zemí mimo EU bude součástí zásilky pro forma faktura na vrácení, protože ji vyžadují celní úřady.

Dodací podmínky

Společnost Cryos nabízí možnost DAP (Delivered At Place) v souladu s podmínkami Incoterms 2010. To znamená, že hradí náklady přepravy zboží na sjednané místo. V případě dodání do zemí mimo EU mohou probíhat místní celní řízení, ze která nemůžeme nést odpovědnost. Jedná se například o následující záležitosti: celní odbavení, dovozní řízení, celní poplatky, DPH, daně atd. Za tyto záležitosti nesete odpovědnost vy sami a doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli naše Smluvní podmínky

U zásilek v rámci EU se žádné celní záležitosti nevyřizují.

Jsme zde pro vás

Pokud máte nějaké otázky týkající se dopravy či dodání nebo potřebujete další rady, kontaktujte nás. Mluvíme dánsky, anglicky, francouzsky, německy, italsky, španělsky, portugalsky a hebrejsky.