Screening a normy

Společnost Cryos poskytuje dárcovské sperma do mnoha zemí, přičemž většina z nich má své vlastní požadavky na screening dárců. Abychom vždy zajistili dodržení klinických požadavků, pracujeme s řadou norem pro konkrétní země.

V následujícím textu se dozvíte, jak vybíráme a prověřujeme dárce na základě našeho rozsáhlého programu zajištění kvality, a jakou normou byste se měli řídit při objednávání dárcovského spermatu. Dále vysvětlíme, jak postupujeme v případě nahlášení podezřelého stavu u dárce nebo dítěte dárce.

Postup výběru a prověřování našich dárců

Když potenciální dárce podá žádost u společnosti Cryos, projde velmi důkladným procesem výběru a prověřování.

Nejprve vyplní komplexní dotazník o zdravotním stavu a absolvuje pohovor s naším lékařským personálem, jehož cílem je odmítnutí kandidátů na základě jejich rodinné anamnézy a rizikového chování. Kandidáti s rodinnou anamnézou zahrnující vážné dědičné duševní či fyzické choroby jsou odmítnuti.

Dále je provedeno důkladné vyšetření fyzického a duševního stavu kandidáta a vzorky krve a moči jsou testovány na výskyt infekčních chorob v souladu se zákonnými požadavky příslušných norem. Dárci jsou rovněž testováni na řadu dědičných chorob. Nakonec jsou prověřeni z hlediska normálního karyotypu (souboru chromozomů).

Všichni schválení dárci jsou průběžně testováni na infekční nemoci po celou dobu aktivního dárcovství.

K potvrzení objednávky je připojen dokument Summary of Records, obsahující výsledky testů, charakteristiky dárce a informace o normách. Tytéž informace jsou rovněž přiloženy v zásilce. Dokument Summary of Records se v průběhu doby mění na základě nepřetržitého testování dárců.

Co je to norma a jakou zvolit?

Když si vyberete dárce spermatu pro léčbu na klinice pro léčbu neplodnosti, musíte se před objednáním ujistit, že dárcovo sperma splňuje příslušnou normu v zemi nebo oblasti léčby.

Společnost Cryos dodává dárcovské sperma do mnoha zemí po celém světě. Každá země či oblast má své vlastní normy ohledně výběru a prověřování dárců spermatu. Z tohoto důvodu pracujeme s řadou norem pro jednotlivé oblasti. To znamená, že dárcové byli vybráni, prověřeni a povoleni pro klinické použití v dané zemi nebo oblasti. Dárce může splňovat požadavky jedné nebo několika různých norem. Ve vyhledávání dárce vidíte, jaké normy dárcovo sperma splňuje. Vyhledávání můžete také filtrovat podle konkrétní normy. 

Pokud budete podstupovat léčbu na klinice pro léčbu neplodnosti v jedné z následujících zemí, použijte odpovídající normu. I když dárce splňuje normu EU, nemusí to pro léčbu v dané zemi stačit, pokud má země uvedenou vlastní normu. 

I kdy budete podstupovat léčbu v zemi, která není níže uvedena, můžete použít dárcovské sperma od společnosti Cryos. V takovém případě doporučujeme, abyste se zeptali na vaší klinice pro léčbu neplodnosti, jakou normu máte zvolit, nebo se obraťte na náš Zákaznický servis.

CAN - Kanada
DE – Německo

DK – Dánsko
EU – Evropská unie
FI – Finsko
IE – Ireland
ISR – Izrael
ITA – Itálie
NL – Nizozemsko
NO – Norsko
NYS – New York (stát)
SE – Švédsko
UK – Spojené království
USA – Spojené státy americké

Jak zacházíme s nahlášenými stavy

Navzdory našemu důkladnému postupu výběru a prověřování nelze úplně eliminovat riziko, že se u dítěte vyskytne nežádoucí zdravotní stav.

Společnost Cryos bere nahlášení takových stavů velmi vážně a neskrývá tyto informace nikomu, kdo je s tímto dárcem nějak spojen. Avšak je důležité si uvědomit, že určitý stav dárce nutně neznamená, že bude mít vliv na vaše dítě.  

 

Postup při zjištění genetické vady u dárce nebo dítěte:

Byla zjištěna nemoc dárce nebo dítěte dárce a byla nahlášena společnosti Cryos.

Dárce je okamžitě odebrán a během analýzy a šetření je dodávání jeho spermatu pozastaveno. Během tohoto období nelze dárcovské sperma dodávat.

Analýza

Závěr:
Dárce nemůže být příčinou – dárce byl opět uvolněn

Závěr: Dárce může být příčinou – šetření pokračuje

Stav je zaregistrován v souborech dárce a v dokumentu Summary of Records. Před použitím musí být podepsán souhlas. Dárcovské sperma lze dodávat pouze za účelem získání sourozenců.

Závěr:
Dárce nemůže být příčinou – dárce byl opět uvolněn