Testování dárce

Všichni dárci a jednotky byli vybráni a prošli screeningem podle rozsáhlých záruk kvality, provozních postupů a zásad společnosti Cryos International pro získávání dárců, hodnocení a screening.

Všechny jednotky, které splňují konkrétní Cryos Standard, také vyhovují konkrétním požadavkům platným v čase darování ohledně screeningu, karantény, věku a anonymity. Více informací najdete v části Standards.

Potenciální dárci vyplní obsáhlý zdravotní dotazník a zúčastní se pohovoru s řadou otázek zaměřených na odmítnutí kandidátů s rizikovým chováním a symptomy nemoci.

Navíc je provedeno celkové vyšetření fyzického stavu kandidáta a vzorky krve a moči jsou testovány na řadu dědičných a infekčních nemocí podle zákonných požadavků na příslušný standard v čase registrace. Kandidáti s vážnými dědičnými psychickými a fyzickými nemocemi v rodinné anamnéze jsou odmítnuti. Dále je proveden screening dárců na normální karyotyp.
Nakonec je před schválením kandidáta provedeno hodnocení zdravotního stavu. Schválení dárci jsou testováni na infekční nemoci průběžně během celého období dárcovství.

Přes pečlivý výběr a postupy screeningu nelze vyloučit riziko, že dítě bude mít určitou nemoc. K potvrzení objednávky je přiložený dokument Summary of Records, který obsahuje výsledky testů a standardně uváděné informace a který je rovněž součástí všech doručených zásilek. Summary of Records se v čase mění.