Objednání dárcovského spermatu

Před objednáním dárcovského spermatu si musíte vybrat nejoblíbenějšího dárce. Začněte vyhledáváním. Aby bylo vyhledávání snazší, měla byste co nejvíce omezit svá vyhledávací kritéria – např. standard, profil a typ.

Měla byste hledat jen takové dárce spermatu, kteří vyhovují Vašim vyhledávacím kritériím. Např. pokud chcete podstoupit léčbu na určité klinice, je důležité, abyste zvolila standardy, které tato klinika smí používat. Nezapomeňte také prověřit kvótu pro počet otěhotnění. Vyhledávání můžete omezit také tím, že si zvolíte pouze anonymní nebo neanonymní dárce. Další otázky se mohou týkat kvality, množství, které má být objednáno, rezervace pro pozdější využití a času a způsobu dodání. Pročtěte si informace v níže uvedených bodech, které Vám pomohou při rozhodování nezbytném před učiněním objednávky.

1. Jaký standard?

Pokud má léčba proběhnout na klinice, měla byste si ověřit, že dárce i dárcovské sperma vyhovují legislativním předpisům v zemi kliniky. Toto je vysvětlení pojmu standard v našem kontextu. Pokud je způsobem léčby domácí inseminace, nemusíte se standardy zabývat. Společnost Cryos posílá dárcovské sperma po celém světě a vzhledem k tomu, že různé země mají různé postupy výběru, prověřování, dokumentace a schvalování, může zacházení s dárcem spermatu a uvolnění dárcovského spermatu podléhat různým pravidlům a předpisům.

Pokud chcete podstoupit léčbu na klinice, doporučujeme Vám, abyste si zjistila, zda má Vaše klinika požadavky nebo doporučení týkající se standardů, kvality, typu, dodání a dalších podmínek.

2. Jaký typ a profil dárce spermatu?

Dalším krokem je rozhodnutí, jaký typ a profil dárce spermatu si zvolíte. Pokud jste léčena na klinice, mohou se na Vás vztahovat speciální pravidla, jelikož v některých zemích je zakázána léčba s využitím spermatu od některých typů dárců. Pokud je způsobem léčby domácí inseminace, nemusíte se těmito pravidly zabývat.

K dispozici jsou následující typy:

 • Anonymní + základní profil
 • Anonymní + rozšířený profil
 • Neanonymní + základní profil
 • Neanonymní + rozšířený profil

Zde se dočtete více o typech dárců spermatu.

3. Najděte si svého dárce spermatu!

Nyní si musíte najít svého nejoblíbenějšího dárce spermatu. Omezte vyhledávání co nejvíce pomocí zvolení profilu, typu a standardu.

Po shlédnutí informací o dárci, můžete uvést vaše oblíbené dárce označením zaškrtávacího políčka "Přidat k oblíbeným". Při provádění následujícího vyhledávání můžete pomocí zaškrtnutí "Zobrazit pouze oblíbené" zadat, aby byli zobrazeni pouze oblíbení dárci.

4. Těhotenské kvóty a rezervace kvót

Musíte mít jistotu, že dárce spermatu nedosáhl své těhotenské kvóty. Abyste vyhledali dárce, kteří dosud nedosáhli těhotenské kvóty pro vybranou zemi, doporučujeme začít tím, že zadáte zemi, v níž žijete a zemi léčby.

Některé země vyžadují rezervaci kvóty, aby zajistily, že nebudou překročeny jejich místní těhotenské limity. Když provedete rezervaci kvóty, vyhradíte si právo na potenciální těhotenství s dárcovským spermatem od určitého dárce.

5. Jaký typ a kvalita dárcovského spermatu?

Nyní se musíte rozhodnout, jakou kvalitu spermatu (MOT) požadujete. Typ slámky, kterou si zvolíte (ICI nebo IUI) musí být v souladu se způsobem léčby:

 • ICI: Obsahuje nepromyté sperma. Používá se pro vaginální a intracervikální inseminaci nebo – po promytí – pro intrauterinní inseminaci.
 • IUI: Obsahuje promyté sperma. Používá se pro intrauterinní inseminaci (inseminace přímo do dělohy) nebo pro léčbu metodou IVF.
 • MOT: Zkratka motility, tj. počet motilních (pohyblivých) spermií na ml spermatu. Např. ‚MOT10‘ znamená, že po rozmrazení je v jednom mililitru 10 milionů motilních spermií.

6. Kolik dárcovského spermatu mám použít?

Pro inseminaci doma

Je možno použít připravene jednotky ICI och IUI.
Doporučujeme použít 2 x ICI ci IUI brčka MOT10. Jednotky s MOT10 ci vyšším MOT lze také použít.

Nepoužívejte jednostky s MOT5.

Pokud je načasování správné, není potřeba více než jedna inseminace za cyklus. Doporučujeme použít testovací sadu moči a ovulace, kterou zakoupíte v lékarně. Následujte priložené instrukce.

Pro IUI na klinice

 • Připravená brčka IUI:
  Doporučujeme použít 1 x brčka IUI MOT10 na ošetření. Lze použít jednotky s nižší či vyšší pohyblivostí než MOT10.
  Doporučujeme, abyste se poradili se svým lékařem před objednáním.

 • Brčka ICI:
  Lze použít brčka ICI. Spermie musí být upraveny na Vaší klinice před ošetřením. Po přípravě doporučujeme 5 milionů pohyblivých spermií pro léčbu IUI.

  Pro ošetření doporučujeme použít 4 x ICI MOT5, 2x ICI MOT10 či 1 x ICI MOT20 brčka či s vyšší pohyblivostí. Pokud se mám ICI dárcovské sperma uppravit vyplouvací metodou, měla byste použít 2 x ICI MOT20 brža či vyšší kvality pro ošetření. Nedoporučujeme použití vyplouvací metodu pro dárcovské sperma, které bylo zmrazeno.
  Dopouručujeme, abyste se poradila s Vaším lékařem před objednáním.

Pro IVF a ICSI na klinice

Lze použít připravení jednotky ICI och IUI.
Doporučujeme použít 1 x MOT5. Lze použít jednotky s vyšší pohyblivostí něž MOT5.

Doporučujeme, abyste se poradila se svým lékařem před objednáním.

7. Měla bych ihned objednávat nebo mohu počkat?

Když objednáváte dárcovské sperma, můžete se rozhodnout pro koupi s následným doručením a/nebo pro rezervaci/koupi dárcovského spermatu, které pro vás následně uskladníme. Tímto je zajištěna dostupnost slámek s dárcovským spermatem pro možné pozdější doručení a léčbu.
Pokud si chcete být jista, že dostanete sperma vašeho nejoblíbenějšího dárce, ihned si jej zarezervujte! Nejen pro jeden, ale pro všechny léčebné cykly. A také pro sourozence. Nepodstupujte riziko, že bude Váš nejoblíbenější dárce spermatu vyprodán.

Objednávku byste měla učinit co nejdříve a alespoň o 2 dny dříve, než má být zásilka předána do přepravy. Při objednávce online volíte datum předání do přepravy.

8. Jaké datum a způsob přepravy zvolit?

Při objednání dárcovského spermatu byste měla učinit objednávku co nejdřív a alespoň o 2 dny dříve, než má být zásilka předána do přepravy. Toto datum si sama zvolíte online – zásilka by měla být předána do přepravy dostatečně brzy na to, aby bylo zajištěno její doručení nejpozději den před inseminací/zákrokem. Můžete si zvolit mezi dodáním v suchém ledu nebo v kontejneru s tekutým dusíkem. Více informací se dozvíte v sekci Doručení dárcovského spermatu.

9. Jste-li připravena provést objednávku

Začněte objednávat online zde: Vyhledávání dárců
Viz také Smluvní podmínky.

Našli jste odpovědi na své otázky?

Pokud ne, kontaktujte nás – uděláme, co bude v našich silách, abychom Vám pomohli. Zákaznický servis společnosti Cryos komunikuje v těchto jazycích: skandinávský, angličtina, francouzština, němčina, španělský a italština.