Domácí inseminace

V mnoha zemích nejsou služby asistované reprodukce s využitím dárcovského spermatu dostupné. Důvodem může být skutečnost, že asistovaná reprodukce s využitím dárcovského spermatu je v dané zemi zakázána zákonem.

Home insemination

Ženám bez partnera nebo homosexuálním párům nemusí být asistovaná reprodukce povolena, mohou existovat požadavky na speciální testy nebo dokumenty, nebo zákaz asistované reprodukce s využitím spermatu od anonymního či neanonymního dárce, nebo jiné zákazy či požadavky.

Dle vědomostí společnosti Cryos se tato legislativní pravidla vztahují pouze na péči poskytovanou lékaři nebo jinými odborníky z oblasti zdravotnictví. Jinými slovy na domácí inseminaci se žádné z výše uvedených legislativních omezení nevztahuje, a tím pádem je třeba ji považovat za legální.

Zasíláte dárcovské sperma pro provedení domácí inseminace soukromým klientkám po celém světě?

Ano. Společnost Cryos je tkáňové centrum s licencí, která je v souladu s evropskou směrnicí o tkáních (2004/23/ES), a proto může zasílat prověřené dárcovské sperma soukromým klientkám, které mohou s jeho využitím provést domácí inseminaci bez ohledu na rodinný stav nebo sexuální orientaci. Vždy však doporučujeme pacientkám svěření do péče lékaře nebo kliniky.

Vzhledem k nadcházejícím změnám v dánské legislativě společnost Cryos, dánská spermabanka, nemůže po 1. červenci 2018 dodávat dárcovské sperma přímo do soukromých domácností v rámci EU.

Ve společnosti Cryos máme obavy z vývoje dánské legislativy v této oblasti, protože věříme v práva jednotlivce a samostatné rozhodnutí pokusit se mít dítě, a chceme pomáhat lidem bez ohledu na rodinný stav nebo sexuální orientaci.

Chceme vyjádřit své největší sympatie všem, kterých se tato legislativní změna dotkne a v rámci naší vize neustále hledáme cesty, jak pomoci bezdětným, aby se jim splnil jejich sen.

Žádné změny v dodávkách do klinik pro léčbu neplodnosti a nemocnic
Po 1. červenci 2018 budou naši soukromí klienti naštěstí dále moci objednávat a provádět rezervace u společnosti Cryos a nechat si doručit dárcovské sperma do schválených tkáňových center, klinik pro léčbu neplodnosti, nemocničních oddělení a autorizovaným profesionálním zdravotníkům.

Jsme tu pro vá
Jako vždy vám pomůžeme s doporučeními a odpovíme na vaše dotazy. Pokud potřebujete další informace, bez váhání kontaktujte náš Zákaznický servis na adrese [email protected] nebo na telefonním čísle +45 8676 0699.

 

Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit výsledek umělého oplodnění, např. lékařská prohlídka, diagnóza, sledování, načasování, hormonální stimulace nebo další typy lékařské péče. Lékař nebo klinika je za běžných okolností schopna poskytnout mnohem efektivnější léčbu – díky tomu je míra úspěšnosti otěhotnění na cyklus často třikrát až čtyřikrát vyšší. Léčba může zahrnovat intrauterinní inseminaci (inseminace přímo do děložní dutiny s použitím promytého spermatu) nebo metodu IVF (in vitro fertilizace), které může provádět pouze lékař nebo klinika.
Dárcovské sperma má stejnou kvalitu a odpovídá stejným standardům, jako sperma dodávané lékařům a klinikám zabývajícím se léčbou neplodnosti.

Jaký druh spermatu lze objednat pro domácí inseminaci?

Můžete si objednat sperma od jakéhokoli dárce ze seznamu, tj. anonymního i neanonymního, se základním i rozšířeným profilem, odpovídajícího libovolným standardům.

Mohu legálně dovážet sperma?

V rámci EU platí volný pohyb zboží a nejsou zde žádné hranice. Nicméně, vždy budete právně odpovědná za dovoz a využití v souladu s národní legislativou. Chcete-li zjistit předpisy ošetřující zasílání mimo EU, kontaktujte místní úřady.

Jak mám zacházet s dárcovským spermatem?Podrobné instrukce jsou součástí všech zásilek s dárcovským spermatem adresovaných soukromým klientkám. Tyto instrukce obsahují mj. pokyny týkající se zacházení, rozmrazování, vyprazdňování slámek a bezpečnosti.

Jak se provádí domácí inseminace?

Součástí všech zásilek dárcovského spermatu soukromým klientkám je průvodce domácí inseminací.
 Více informací o inseminaci můžete získat také zde.

Jak je z právního hlediska posuzována otázka otcovství/mateřství v případě domácí inseminace?

Otcovství/mateřství je standardně určováno v souladu se stávající legislativou země, kde se dítě narodí. Dárci spermatu společnosti Cryos se vzdali veškerých práv a podle dánského práva nemůže dárce spermatu nabýt otcovství.

Našli jste odpovědi na své otázky?

Pokud ne, kontaktujte nás – uděláme, co bude v našich silách, abychom Vám pomohli. Zákaznický servis společnosti Cryos komunikuje v těchto jazycích: skandinávský, angličtina, francouzština, němčina, španělský a italština.