Domácí inseminace

V mnoha zemích nejsou služby asistované reprodukce s využitím dárcovského spermatu dostupné. Důvodem může být skutečnost, že asistovaná reprodukce s využitím dárcovského spermatu je v dané zemi zakázána zákonem.

Ženám bez partnera nebo homosexuálním párům nemusí být asistovaná reprodukce povolena, mohou existovat požadavky na speciální testy nebo dokumenty, nebo zákaz asistované reprodukce s využitím spermatu od anonymního či neanonymního dárce, nebo jiné zákazy či požadavky.

Dle vědomostí společnosti Cryos se tato legislativní pravidla vztahují pouze na péči poskytovanou lékaři nebo jinými odborníky z oblasti zdravotnictví. Jinými slovy na domácí inseminaci se žádné z výše uvedených legislativních omezení nevztahuje, a tím pádem je třeba ji považovat za legální.

Zasíláte dárcovské sperma pro provedení domácí inseminace soukromým klientkám po celém světě?

Ano. Společnost Cryos je tkáňové centrum s licencí, která je v souladu s evropskou směrnicí o tkáních (2004/23/ES), a proto může zasílat prověřené dárcovské sperma soukromým klientkám, které mohou s jeho využitím provést domácí inseminaci bez ohledu na rodinný stav nebo sexuální orientaci. Vždy však doporučujeme pacientkám svěření do péče lékaře nebo kliniky. Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit výsledek umělého oplodnění, např. lékařská prohlídka, diagnóza, sledování, načasování, hormonální stimulace nebo další typy lékařské péče. Lékař nebo klinika je za běžných okolností schopna poskytnout mnohem efektivnější léčbu – díky tomu je míra úspěšnosti otěhotnění na cyklus často třikrát až čtyřikrát vyšší. Léčba může zahrnovat intrauterinní inseminaci (inseminace přímo do děložní dutiny s použitím promytého spermatu) nebo metodu IVF (in vitro fertilizace), které může provádět pouze lékař nebo klinika.
Dárcovské sperma má stejnou kvalitu a odpovídá stejným standardům, jako sperma dodávané lékařům a klinikám zabývajícím se léčbou neplodnosti.

Jaký druh spermatu lze objednat pro domácí inseminaci?

Můžete si objednat sperma od jakéhokoli dárce ze seznamu, tj. anonymního i neanonymního, se základním i rozšířeným profilem, odpovídajícího libovolným standardům.

Mohu legálně dovážet sperma?

V rámci EU platí volný pohyb zboží a nejsou zde žádné hranice. Nicméně, vždy budete právně odpovědná za dovoz a využití v souladu s národní legislativou. Chcete-li zjistit předpisy ošetřující zasílání mimo EU, kontaktujte místní úřady.

Jak mám zacházet s dárcovským spermatem?Podrobné instrukce jsou součástí všech zásilek s dárcovským spermatem adresovaných soukromým klientkám. Tyto instrukce obsahují mj. pokyny týkající se zacházení, rozmrazování, vyprazdňování slámek a bezpečnosti.

Jak se provádí domácí inseminace?

Součástí všech zásilek dárcovského spermatu soukromým klientkám je průvodce domácí inseminací.
 Více informací o inseminaci můžete získat také zde.

Jak je z právního hlediska posuzována otázka otcovství/mateřství v případě domácí inseminace?

Otcovství/mateřství je standardně určováno v souladu se stávající legislativou země, kde se dítě narodí. Dárci spermatu společnosti Cryos se vzdali veškerých práv a podle dánského práva nemůže dárce spermatu nabýt otcovství.

Našli jste odpovědi na své otázky?

Pokud ne, kontaktujte nás – uděláme, co bude v našich silách, abychom Vám pomohli. Zákaznický servis společnosti Cryos komunikuje v těchto jazycích: skandinávský, angličtina, francouzština, němčina, španělský a italština.