Dodání autorizovaným profesionálním zdravotníkům

Dodání autorizovaným profesionálním zdravotníkům

Aby společnost Cryos International Denmark vyhověla dánské legislativě, již nedodává přímo na soukromé adresy. Můžeme distribuovat pouze do schválených tkáňových center, klinik pro léčbu neplodnosti, nemocničních oddělení a autorizovaným profesionálním zdravotníkům. Jestliže tedy vyhovujete definici autorizovaného profesionálního zdravotníka, společnost Cryos International Denmark může dodávat na vaši soukromou adresu.

Kdo je autorizovaný profesionální zdravotník? 

Definice autorizovaného profesionálního zdravotníka se v jednotlivých zemích liší. Prosíme vás, abyste zkontrolovali, jak je ve vaší zemi definován profesionální zdravotník. Pokud jste autorizovaným profesionálním zdravotníkem, musíte to společnosti Cryos prokázat předtím, než bude moci být dodávka dárcovského sperma schválena. Uložte svou licenci nebo certifikát, abyste nám potvrdili, že jste tkáňové centrum, klinika pro léčbu neplodnosti, nemocniční oddělení nebo autorizovaný profesionální zdravotník.

Autorizovaný profesionální zdravotník v Dánsku – příklad

V souladu s dánským ministerstvem zdravotnictví je definice autorizovaného profesionálního zdravotníka stanovena tak, že se jedná o osobu s písemným oprávněním, které dokazuje získání zdravotnického vzdělání. Oprávnění uděluje odpovědnost, práva a povinnosti při výkonu profesionální činnosti.  

V Dánsku jsou autorizovanými profesionálními zdravotníky následující osoby: 

 • Lékaři
 • Dentisté  
 • Chiropraktici  
 • Sestry  
 • Porodní asistentky  
 • Rehabilitační pracovníci  
 • Fyzioterapeuti 
 • Biomedicínští laboratorní vědci 
 • Kliničtí dietetikové  
 • Rentgenologové  
 • Kliničtí zubní laboranti 
 • Optici  
 • Optometristé  
 • Lékaři na choroby nohou 
 • Zdravotní asistenti

Prosíme zkontrolujte definici autorizovaného profesionálního zdravotníka ve vaší zemi. Může platit stejná definice. 
Máte-li nějaké dotazy, kdykoli se můžete obrátit na náš Zákaznický servis.

Zdroj: