Dárci

Rozlišujeme dva typy dárců spermatu: Anonymní a neanonymní Obě skupiny zahrnují základní a rozšířené profily. Kromě toho si budete moci zvolit exkluzivního dárce.

Dárci spermatu společnosti Cryos se vzdali veškerých práv a podle dánského práva nemůže dárce spermatu nabýt otcovství.

Typy dárců

  • Anonymní + Základní profil
  • Neanonymní + Základní profil
  • Anonymní + Rozšířený profil
  • Neanonymní + Rozšířený profil

Dárci jsou anonymní nebo neanonymní. Tyto definice neznamenají, že dárce není možné identifikovat. Jelikož je sperma dárce nositelem DNA, vždy existuje riziko, že je pomocí DNA analýzy možno vysledovat dárce, příjemce a děti, a může to v budoucnosti zpochybnit utajení.

Anonymní

Jestliže je dárce anonymní, společnost Cryos v budoucnu nevydá identitu dárce a klient souhlasí s tím, že se nebude pokoušet dárce kontaktovat.

Neanonymní

Jestliže je dárce neanonymní, společnost Cryos vydá identitu dárce (jméno, poslední známou adresu a identifikační číslo) profesionálním zdravotníkům a úřadům v zemích, kde je to je to povinné, a to před importem nebo léčbou nebo s ohledem na import nebo léčbu. Společnost Cryos vydá identitu dárce dítěti samotnému na žádost dítěte dárce a to pouze tehdy, jakmile dítě dosáhne věku 18 let. Dítě musí doložit nebo prokázat, že je pravděpodobné, že je výsledkem léčby spermatem dárce od neanonymního dárce, které poskytla společnost Cryos. Musí být oznámen kód (jméno/číslo) dotčeného dárce.

Dárce souhlasí s tím, že ho mohou děti kontaktovat, ale společnost Cryos nenese žádnou odpovědnost za to, zda to dárce v budoucnosti udělá nebo ne.

Pro více informací si pročtěte Smluvní podmínky.

Základní profil

Dárci spermatu se základním profilem jsou registrováni pod čísly, např. 456, 8756, 11250 atd. Základní profily poskytují pouze informace o rase, národnostní příslušnosti, barvě očí, barvě vlasů, výšce, váze, krevní skupině a obvykle o profesi/vzdělání.

Rozšířený profil

Dárci spermatu s rozšířeným profilem jsou registrováni pod fiktivními jmény, např. ERIK, IB, PER, OLUF, SVEND atd. Rozšířený profil obsahuje až 8–10 stran osobních informací o původu dárce spermatu, jeho vzdělání, rodině, zájmech, koníčcích atd. Zahrnuty mohou být také následující informace: hodnocení zaměstnanců, fotografie dárce spermatu z jeho dětství, ručně psaný pozdrav, audio nahrávka hlasu dárce spermatu, profil emoční inteligence atd.

Informace uvedené v rozšířeném profilu byly osobně sepsány a zadány dárcem a jedná se tudíž o jeho vlastní údaje. Rozšířený profil není aktualizován novými informacemi týkajícími se vzdělání, práce, manželského stavu a podobně po datu zadání původních informací. V rozšířeném profilu jsou uvedeny původní informace.

Fotografie dárců z dospělosti

Chcete vědět, jak váš dárce vypadá v dospělosti? Někteří z našich dárců spermatu s rozšířeným profilem mají také soubor s fotografiemi z dospělosti. Obrázky pořídil profesionální fotograf a jsou připojené k rozšířenému profilu dárce. U každého dárce je pět až šest obrázků.

Dárci s fotografiemi z dospělosti jsou označeni zlatě a můžete je hledat pomocí vyhledávání dárce.

Abyste si mohli prohlížet obrázky dárce s fotografiemi z dospělosti a mohli od něho nakupovat kapky spermatu, musíte si zakoupit přístup.

Cena za přístup k dárcům s fotografiemi z dospělosti je 200 EUR bez DPH. Právo na přístup má platnost tři měsíce a automaticky vyprší, pokud ho neobnovíte.

Další informace o profilech dárců s fotografiemi z dospělosti najdete zde.

Výběr mezi anonymním a neanonymním dárcem

Pokud chcete zajistit, aby se vaše dítě mohlo v budoucnu dozvědět o identitě dárce spermatu, musíte si zvolit neanonymního dárce spermatu. Záznamy naznačují, že ženy bez partnera a zejména homosexuální páry upřednostňují neanonymní dárce spermatu, zatímco heterosexuální páry spíše preferují anonymní dárce spermatu, aby byla ochráněna nedotknutelnost muže jako otce, a tím i identita rodiny. Ale není tomu vždy tak. Některé heterosexuální páry si pečlivě vybírají neanonymní dárce spermatu, protože chtějí informovat dítě o jeho původu, a chtějí proto zajistit možnost budoucího kontaktu s dárcem. Na druhou stranu si matky bez partnera často vybírají anonymní dárce spermatu, protože si chtějí najít partnera, který by, s menším soustředěním na existenci dárce spermatu, snáze převzal roli otce a přijal dítě za své. Volba je vysoce individuální a komplexní.

Prosíme vás, abyste si vždy ověřila, že profesionální zdravotník vám může poskytnout péči s použitím spermatu od typu dárce, který jste si zvolila tak, aby byly splněny všechny platné místní zákonné požadavky.

Volba mezi základním a rozšířeným profilem

Pokud je pro Vás důležité, abyste znala velké množství informací o dárci spermatu, měla byste si zvolit dárce spermatu s rozšířeným profilem. Matky bez partnera a homosexuální páry, které výslovně požadují, aby mohly dítěti poskytnout informace o dárci spermatu, budou pravděpodobně upřednostňovat dárce spermatu s rozšířeným profilem. Pokud chcete o dárci spermatu vědět co nejméně, zvolte si dárce spermatu se základním profilem. V mnoha případech si heterosexuální páry vybírají dárce spermatu se základním profilem, zatímco matky bez partnera a homosexuální páry volí dárce spermatu s rozšířeným profilem. Důvody jsou stejné jako důvody pro volbu anonymního nebo neanonymního dárce spermatu, nicméně role skupin jsou často opačné. Volba je vysoce individuální a komplexní.

Prosíme vás, abyste si vždy ověřila, že profesionální zdravotník vám může poskytnout péči s použitím spermatu od typu dárce, který jste si zvolila tak, aby byly splněny všechny platné místní zákonné požadavky.

Našli jste odpovědi na své otázky?

Pokud ne, kontaktujte nás – uděláme, co bude v našich silách, abychom Vám pomohli. Zákaznický servis společnosti Cryos komunikuje v těchto jazycích: skandinávský, angličtina, francouzština, němčina, španělský a italština.