Čestné prohlášení

Tímto potvrzuji, že informace uvedené v souvislosti s vytvořením tohoto účtu jsou pravdivé. Dále potvrzuji, že jsem si vědom existence určitých právních závazků, které pro mě platí, jestliže budu jako profesionální zdravotník souhlasit s příjmem a zpracováním dárcovského sperma. Souhlasím s tím, aby mezinárodní a národní úřady získaly údaje o mojí totožnosti a mohly mě upozorňovat na potenciální genetické choroby související s dárcem spermatu nebo dítětem dárce narozeným s nahlášenou chorobou.